logo IPPT
PLIKI DO POBRANIAAKTUALNY
(od 01.01.2020 r.)
średni kurs złotego
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień:

1 Euro = 4,2693 zł

 

Platforma Marketplanet e-Zamawiający


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku związanym z procesem elektronizacji zamówień publicznych wdrożył Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która od 1 lutego 2020 r. będzie w naszym Instytucie podstawowym narzędziem umożliwiającym wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej. Postępowania, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp (tzw.unijne) będą prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej platformy elektronicznej. Pozostałe postępowania będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. publikowane na bieżącej stronie internetowej.

Aktualizacja informacji:
IPPT PAN informuje, że z dniem 01.01.2021 wszystkie postępowania powyżej wartości 130.000 zł (zarówno tzw. "krajowe", jak i "unijne") prowadzone będą poprzez ww. platformę MarketPlanet.
Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie - link: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl/Logowanie

Wejście na listę aktualnie prowadzonych postępowań poprzez link: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. (22)2572223 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymają Państwo pełne wsparcie.

   
Strona główna